Zajęcia i warsztaty w naszym przedszkolu :

 

Język angielski  

Nasze dzieci codziennie poprzez zabawę , śpiew, taniec, rozpoczynają swoją przygodę z poznawaniem języka obcego. Pomagają im w tym specjalnie dobrane materiały dydaktyczne z jezyka angielskiego . Poprzez zajęcia , codzienny kontakt z językiem , naukę piosenek i wierszyków oraz zabwę Dzieci poznają znaczenie poszczególnych słów w języku angielskim. 

 

  

 Język hiszpański   

To język barwny, wesoły, słoneczny, dzieci bardzo chętnie i w sposób naturalny poznają magiczny świat języka hiszpańskiego. Dzieci na zajęciach uczą się piosenek i wierszyków, uczestniczą w przygotowaniach i występują w występach artystycznych z okazji np. Dnia Mamy i Taty, Dnia Babci i Dziadka .

 

 

 

 

Szachy 

To dyscyplina sportowa, która uczy logicznego myślenia, cierpliwości, koncentracji, trenuje pamięć ale  uczy też sportowego  współzawodnictwa.

 

 

Zajęcia sensoryczne

Świat odbieramy za pomocą zmysłów. Bodźce płynące ze świata zewnętrznego są odbierane i przekazywane do odpowiednich części układu nerwowego, który z kolei ma za zadanie je zinterpretować i odpowiedzieć na nie. Właściwe działanie tego układu na każdym etapie , określamy integracją sensoryczną. Poprzez zróżnicowane ćwiczenia dbaby o prawidłowy rozwój każdego dziecka. Nasi nauczyciele współpracują z terapeutą integracji sensorycznej oraz z psychologiem dziecięcym.

 

  

Logopedia

Podstawą tych zajęć jest kształtowanie poprawnej wymowy dziecka .

 Dbanie o jej prawidłowy rozwój pod względem fonetycznym i leksykalnym. Oprócz zajęć grupowych odbywają się także zajęcia indywidualne.

 

 

Balet

Zajęcia z baletu wpływają na równowagę, prawidłową postawę sylwetki.

Rozwijają koordynację ruchową oraz poczucie rytmu. Dzieci przy muzyce klasycznej wykonują

podstawowe ćwiczenia z tańca klasycznego.

 

 

Warsztaty teatralne 

Teatr odgrywa niezmiernie ważną rolę w życiu dzieci. Rozwija wyobraźnię, fantazję, twórcze myślenie, udoskonala  pamięć wzrokowo-słuchową. Na warsztatach teatralnych dziecko obcuje z klasyczną literaturą dziecięcą. Poprzez kreację i stwarzanie nowych rzeczywistości, dzieci poznają świat i gromadzą własne niepowtarzalne doznania i kształtują swoją wrażliwość.

 

 

 

Rytmika 

Na zajęciach dzieci rozwijają swoje zdolności muzyczne. Uczą się piosenek,  tańczą, grają na prostych instrumentach muzycznych . 

 

 

Zajęcia dydaktyczne - Kraina Wilekich Liczb  

Zajęcia matematyczne  pozwalają Dzieciom poznać świat liczb i figur geometrycznych .Dzięki Krainie liczb Dzieci mają możliwość doświadczać, przeliczać, bawić się a liczbowe wieże świetnie pomagają Dzieciom w pojmowaniu działań matematycznych. Materiał dydaktyczny dostosowany do ich wieku pozwala wzmacniać koncentrację , poczucie wartości i poprzez zabawę z wykorzystaniem przedmiotów dydaktycznych opanować podstawy matematyki dla Dzieci.

 

 

Basen

Nauka pływania korzystnie wpływa na rozwój dziecka. Zmniejsza ryzyko wad postawy, ćwiczeniapozytywnie wpływają na aparat ruchowy oraz ogólną sprawność motoryczną. Dzięki zajęciom dzieci nie tylko oswajaja się z wodą ale także przygotowują do samodzielnego pływania. Przyswajają sobie jednocześnie zasady bezpiecznego zachowania w wodzie. 

 

 

 

Tenis 

Ruch jest bardzo ważny dla rozwoju dziecka zdrowy i niezbędny przy niespożytej dziecięcej energii . Głównym zadaniem realizowanym podczas zajęć z tenisa jest rozwijanie wszechstronnej koordynacji ruchowej a następnie umiejętności techniczne. Zajęcia są prowadzone w formie zróżnicowanych gier i zabaw. 

 

  

 

Warsztaty plastyczne 

To przede wszystkim  zabawy twórcze.To doskonały sposób na wszechstronne wspomaganie rozwoju. Dzieci nie tylko uczą sie rysować, ale też rozwijają w sobie kreatywność, twórcze

myślenie przenoszenia na papier swoich myśli i emocji 

 

 

 

 

Zajęcia dydaktyczne -Montessori  

Dzieci poprzez pomoce i przedmioty dydaktyczne i zabawę nimi oraz  dobrane  zajęcia rozwijają u siebie twórcze myślenie . Indywidualne podejście do każdego Dziecka , odpowiednie specjalistyczne materiały dydaktyczne i przygotowane zajęcia wzbudzają ciekawość Dziecka i wpływają na jego rozwój emocjonalny. Zajęciami tymi uzupełniamy materiał dydaktyczny realizowany w naszym przedszkolu.

 

 

Taniec

Taniec to znakomity sposób na zagospodarowanie wielkiej energii u Dzieci, a jednocześnie jako zajęcia artystyczne rozwijają  poczucie rytmu, koordynacji ruchu i postawę Dziecka . Dzieci poprzez taniec uczą sie wyrażać swoje emocje i  wspólnie z nauczycielami przygotowują pokazy artystyczne własnych umiejętności z okazji świąt w przedszkolu.


  

Zajęcia z robotyki 

 

Zajęcia z robotyki cieszą się niezwykłą popularnością . W sposób naturalny zaspakajają ciekawość Dzieci i rozwijają w nich zdolność logicznego myślenia , rozwiązywania problemów, poszerzają wiedzę o świecie techniki oraz rozwijają zdolności manualne .


Aikido

 

Zajęcia aikido wpływają na prawidłową postawę i pomagają korygować rozwój fizyczny Dziecka a jednocześnie jako zajęcia sportowe uczą sportowego zachowania i rywalizacji.